Disclaimer


Informatie op de website
RobersVincent Makelaars werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend en RobersVincent Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Voor zover de website verwijzingen naar websites van externe partijen bevat, geldt dat RobersVincent Makelaars geen invloed op de websites van voornoemde derden heeft en niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. RobersVincent Makelaars aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom
Alle publicaties en uitingen van RobersVincent Makelaars (waaronder die op deze website) worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van voornoemde publicaties en uitingen mag – op welke manier dan ook – worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat RobersVincent Makelaars daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.