Rood voor rood regeling

Agrarische schuur slopen? Mogelijk komt u voor een rood-voor-roodregeling in aanmerking. En dat kan financieel interessant voor u zijn.

Het doel van deze regeling is om het platteland weer mooi te maken. Dit betekent dat oude (landschap ontsierende) schuren worden gesaneerd. Als compensatie kan hiervoor een nieuwe woning gebouwd worden. U moet minimaal 850 m2 aan (voormalige) bedrijfsbebouwing slopen in ruil voor een bouwkavel. Een voorwaarde is dat u uw landschap moet verbeteren door bijvoorbeeld het aanleggen van nieuw groen of het opknappen van karakteristieke bebouwing. Per gemeente kunnen de eisen en voorwaarden verschillen.

Wij helpen u graag uw weg te vinden in de regelgeving die hiervoor geldt.