Grens NHG wordt verhoogd naar 355.000 euro in 2022

Veel mensen sluiten een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een NHG beperkt de financiële risico’s van een eigen koopwoning zowel voor eigenaar als voor geldverstrekker.

Omdat de geldverstrekker door een NHG minder risico loopt, is de rente vaak iets lager dan bij een lening zonder NHG. Ook voor verbetering en onderhoud van de woning kan een lening met hypotheekgarantie worden verstrekt. De koopprijs van de woning moet dan wel onder de NHG-grens liggen.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verleend door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

NHG in 2021

In 2021 is de maximale koopsom van een woning die met NHG kan worden gefinancierd € 325.000 euro.

De bijkomende kosten worden bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 325.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 100% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn: 

  • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 325.000
  • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 344.500
  •  

 

In 2021 mag je dus maximaal € 19.500 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.


NHG in 2022

In 2022 is de maximale koopsom van een woning die met NHG kan worden gefinancierd € 355.000 euro.

De bijkomende kosten worden bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 355.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 100% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn: 

  • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 355.000
  • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 376.300

 

In 2021 mag je dus maximaal € 21.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Afsluitkosten

Aan het afsluiten van een NHG zijn kosten verbonden. Hiervoor betaal je eenmalig een premie van 0,7% over het totale hypotheekbedrag. Kijk voor meer informatie over de NHG op de website van de NHG