Mag je permanent wonen in een recreatiewoning?

Regelmatig krijgen wij vragen over het permanent bewonen van recreatiewoningen. Mag je permanent wonen in een recreatiewoning? Hoeveel dagen per jaar mag je in de woning aanwezig zijn? Wie controleert dit?

In het algemeen geldt dat permanente bewoning van een recreatiewoning niet is toegestaan. Dit betekent dat u alleen in een recreatiewoning mag verblijven als u werkelijk ergens anders woont. Dus ergens anders uw feitelijk hoofdverblijf hebt. Op dat adres moet u in het bevolkingsregister staan ingeschreven. Een recreatiewoning is alleen bedoeld voor recreatief verblijf.

De gemeente bepaalt of een woning een permante bestemming of een woonbestemming heeft. Het permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak in strijd met het bestemmingsplan en daarmee een illegale situatie. Wanneer de gemeente vermoedt dat sprake is van het illegaal bewonen van een recreatiewoning, zal de gemeente (moeten) ingrijpen.

Neem voor meer informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot permanente bewoning contact op met de gemeente waarin de recreatiewoning is gelegen.