Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?

Als u een huis koopt gaat u niet alleen de hypotheek betalen. Ook de aankoopkosten en financieringskosten komen voor uw rekening. Bovendien moet u verzekeringen afsluiten en moet u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Houd er verder rekening mee dat u kosten voor onderhoud aan uw huis zelf moet betalen. En met de kosten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) als u een appartement koopt.

Aankoopkosten koophuis

De aankoopkosten zijn:

- de eventuele makelaarskosten
- de eventuele bouwkundige keuring
- taxatiekosten
- overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting
 

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000,--. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 8%.

Kosten koper

Bestaande woningen koopt u meestal voor "kosten koper"(k.k.). Dat houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte betaalt.

Vrij op naam

Nieuwbouwwoningen koopt u meestal "vrij op naam" (v.o.n.). Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt. U hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen.

Financieringskosten koophuis

Financieringskosten zijn eenmalige kosten die u maakt als u een hypotheek afsluit. Met deze kosten:

- betaalt u provisie aan de bank
- moet u de notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte

Verzekeringen voor uw woning

Uw hypotheekaanbieder eist over het algemeen dat u een opstalverzekering afsluit tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat dan om schade aan het huis zelf en niet om de inboedel. Als u een appartement koopt, is er een gezamenlijke Vereniging van Eigenaren (VvE)-verzekering. Vaak moet u als huiseigenaar ook een levensverzekering afsluiten.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als huiseigenaar moet u elk jaar Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ waarde van uw woning. Ook het OZB-tarief dat de gemeente hanteert heeft invloed op uw Onroerendezaakbelasting. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning en het OZB-tarief jaarlijks vast.

Appartement en kosten VvE

Wanneer u een woning koopt die onderdeel is van een VvE betaalt u de VvE maandelijks of jaarlijks een bedrag voor het groot onderhoud van het appartementencomplex.

Gevolgen voor uw belastingaangifte

Als u een huis koopt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting die u betaalt. U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft u ook fiscaal voordeel doordat de hypotheekrente en bepaalde andere kosten aftrekbaar zijn.

Bron: Rijksoverheid