Mondeling akkoord en nieuw bod van andere gegadigde, wat is de rol van de makelaar daarbij?

De consumentenvoorlichting van de NVM krijgt veel vragen over het schriftelijkheidsvereiste en op de vraag wanneer koper en verkoper nu daadwerkelijk een koopovereenkomst hebben gesloten. Na een bereikte mondelinge overeenstemming, kan het gebeuren dat koper afhaakt of dat verkoper ingaat op een nieuw voorstel van een andere potentiële koper.

Ik ben ineens toch niet de koper?!
In een drukke markt komt het nogal eens voor dat na het bereiken van een mondelinge overeenstemming met een partij er door een andere gegadigde een (hoger) bod wordt neergelegd. Consumenten geven vaak aan het niet juist te vinden dat een verkopende makelaar met dat andere bod aan de slag gaat. Of dat er sowieso nog biedingen gedaan mogen worden. In de praktijk blijkt dat ook makelaars deze situatie als lastig ervaren.

De rol van de verkopende makelaar op het moment dat hij een nieuw (hoger) bod krijgt en er nog niet is getekend met de eerste gegadigde is hier van belang. Wat moet de verkopende makelaar met dit nieuwe bod doen? De verkoopmakelaar dient allereerst het belang van de verkoper te behartigen, dat is zijn opdrachtgever. Verder moet hij niet alleen richting zijn verkoper duidelijk zijn, maar ook richting koper. Op basis van de opdracht met de verkoper moet de makelaar daarom in ieder geval het bod bij zijn opdrachtgever voorleggen en hem
uitleggen dat deze daar op drie manieren op kan reageren. Het is tenslotte de verkoper die besluit wat hij met het bod doet en aan wie hij de woning verkoopt.

Verkoper kan ervoor kiezen om een schriftelijke koopovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde. Daarnaast kan verkoper ervoor kiezen om beide geïnteresseerden een uiterst voorstel te laten uitbrengen. Tot slot kan de verkoper besluiten aan de tweede kandidaat te verkopen zonder de eerste kandidaat de mogelijkheid te geven om een laatste voorstel te laten doen. Deze drie opties zijn naar voren gekomen in een tussenbeslissing van een uitspraak van de Centrale Raad van Toezicht NVM. Via deze link kunt u dit nalezen.

Goede voorlichting kan helpen om teleurstelling of onbegrip te voorkomen. De verkoopmakelaar kan uitleg geven over het schriftelijkheidsvereiste aan koper en verkoper, maar ook een aankoopmakelaar kan een koper helderheid geven over de positie van partijen.