Taxeren van agrarisch en landelijk vastgoed

Taxeren van agrarisch en landelijk vastgoed in 3 stappen

Voor de aankoop, verkoop, overname of financiering van agrarisch en landelijk vastgoed heeft u een taxatierapport nodig. Een gedetailleerd rapport, waarin de waarde van het vastgoed onderbouwd wordt door een erkende taxateur. Hier leest u hoe een taxatie in zijn werk gaat en wat er bij het taxatieproces komt kijken.

Bij het taxeren van agrarisch en landelijk vastgoed komt veel kijken. Of het nu om losse grond, een agrarisch bedrijf, woonboerderij, zorgboerderij of landgoed gaat. Iedere taxatie is uniek en heeft weer andere kenmerken.

U kunt een agrarisch en landelijk vastgoedtaxatie voor verschillende doeleinden nodig hebben. Een financieel doeleind bijvoorbeeld, als u van plan bent om agrarisch of landelijk vastgoed te kopen, maar ook voor een verbouwing, duurzaamheidsinvestering, uitbreiding, inkrimping of het oversluiten van een hypotheek. Daarnaast kunt u een taxatie voor fiscale doeleinden nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsovername, het aangaan of beëindigen van een maatschap, een schenking of een echtscheiding.

Wat uw reden ook is, in alle gevallen is een taxatierapport van een register taxateur vereist. In dit stappenplan leest u alle informatie die u moet kennen over het taxatieproces van agrarisch en landelijk vastgoed.

 

Stap 1 aanvragen agrarisch en landelijke vastgoedtaxatie

Voor het aanvragen van een taxatie neemt u of uw accountant contact op met de taxateur. De taxateur stelt tijdens dit gesprek vast wat het doel van de taxatie is, dit bepaalt namelijk welke waarderingsmethode de taxateur zal gebruiken. Tegelijkertijd wordt ook de omvang van de taxatie bepaald. Betreft het alleen agrarisch grond, een landelijke woning of misschien zelfs een volledig agrarisch bedrijf inclusief opstallen?

De opdracht inclusief het doel en de omvang van de taxatie worden vastgelegd in een opdrachtbrief. Hiervan ontvangt u een opdrachtbevestiging. Ook maakt u samen de afspraak voor de inspectie op locatie.

 

Stap 2 de inspectie

Voordat de taxateur bij u langskomt bereidt de taxateur de inspectie voor door informatie bij het Kadaster op te vragen. Op het moment dat de taxateur bij u langskomt, neemt u samen het eigendomsbewijs, vergunningen, bouwtekeningen en andere relevante documenten door.

Vervolgens begint de taxateur aan de inspectie. Het object - of het nu om losse grond, een landelijke woning of een agrarisch bedrijf inclusief opstallen gaat - wordt geïnspecteerd en er worden foto’s gemaakt voor in het taxatierapport. Tijdens een taxatie van agrarisch of landelijk vastgoed let de taxateur op verschillende factoren. De taxateur kijkt bijvoorbeeld naar de staat van onderhoud, toegepaste bouwmaterialen zoals de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal, de mate van isolatie en energiezuinigheid, verplichtingen en rechten, gebruiks(on)mogelijkheden op grond van overheidsvoorschriften en overige wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het object.

Na de inspectie op locatie vindt nader onderzoek plaats. Zo kijkt de taxateur naar het bestemmingsplan en worden er referentieobjecten gezocht en vergeleken.

 

Stap 3 Het taxatierapport
 

Op basis van de inspectie werkt de taxateur het taxatierapport uit. Daarin staat welke kadastrale eigendommen getaxeerd zijn, wie de eigenaar is, of er beperkingen opgelegd zijn en of er kwalitatieve verplichtingen zijn zoals een recht van overpad. Ook wordt er een melding gemaakt van eventuele bodemverontreiniging en onderbouwt de taxateur de waardebepaling van het vastgoed. Daarnaast komen de vergunningen en het bestemmingsplan aan bod. In toenemende mate is er bij agrarisch en landelijk vastgoed sprake van verbrede activiteiten zoals een bed and breakfast, boerencamping of dagbesteding. In dat geval geeft de taxateur aan of daar de juiste vergunningen voor aanwezig zijn. Ook geeft de taxateur de alternatieve aanwendbaarheid op basis van de bestemming aan. Het taxatierapport wordt uitgewerkt in een modelrapport van de NVM, dat voldoet aan de reglementen van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) en internationale standaarden. Om er zeker van te zijn dat de taxatie objectief en volgens de regels is verlopen, wordt het rapport getoetst door een tweede taxateur. Als ook de tweede taxateur het rapport heeft getoetst, wordt een conceptversie gestuurd naar u als opdrachtgever. U heeft dan de mogelijkheid om te reageren. Uw vragen of opmerkingen worden verwerkt en zo ontstaat het definitieve taxatierapport. Hiermee kunt u - afhankelijk van uw doel - bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen.