Wat houdt een Vereniging van Eigenaars (VvE) in?

Als u een appartement koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Soms is een VvE slapend. U kunt de VvE dan weer actief maken. De VvE regelt ook uw rechten en plichten.

Actieve VvE

Een actieve VvE heeft een bestuur. Dit kan 1 van de eigenaars van een appartement zijn. U kunt ook een externe bestuurder inschakelen, bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een actieve VvE houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer. De VvE moet ingeschreven zijn in het Handelsregister.

Gezamenlijk onderhoud door VvE

Een actieve VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex bijv. de gevel of het dak. Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds. In dit fonds sparen de eigenaren voor groot onderhoud en verduurzaming. De VvE heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

Sinds 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doen voor het onderhoud van het gebouw.

Slapende VvE

Soms is een VvE slapend. Een slapende VvE vergadert niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Als een slapende VvE niet genoeg spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan het gebouw. Daarom is sinds 2018elke VvE verplicht jaarlijks een minimumbedrag voor groot onderhoud te reserveren.

Slapende VvE actief maken

Als appartementseigenaar kunt u actie ondernemen om een VvE weer actief te krijgen. Zo kunt u een vergadering van eigenaars bijeenroepen. Daarin kunt u samen duidelijke afspraken maken over het beheer en onderhoud van het gebouw. VvE Belang heeft een stappenplan om een slapende VvE weer actief te maken.

VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement

Woont u in een gebouw met meer eigenaren? Dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan los van elkaar ingeschreven bij het Kadaster. Al uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan in:

- De splitsingsakte – hierin staat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw

- Het splitsingsreglement – hierin staan de spelregels van de VvE

 

In deze documenten staat bijvoorbeeld:

- Of u het appartement mag verhuren

- Informatie over het gebruik van de gemeenschappelijk ruimte. Denk aan een laadpaal        plaatsen op het parkeerterrein of een scootmobiel in de hal.

Voordat u een appartement koopt, kunt u deze documenten inzien.