Wat is forensenbelasting?

Als u, buiten uw eigen woonplaats, in een belastingjaar meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning ter beschikking heeft voor u zelf of uw gezin, dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen. Het aantal van 90 dagen is gebaseerd op het ter beschikking houden van de woning en niet op het daadwerkelijk aantal dagen dat de woning bewoond is door u of uw gezin.

Waarom heffen gemeenten forensenbelasting?
De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de gemeente.

Forensenbelasting of toeristenbelasting
Heeft u een recreatiewoning voor de verhuur, dan betaalt u geen forensenbelasting maar toeristenbelasting. Bij gemengd gebruik is bepalend hoeveel de recreatiewoning wordt verhuurd danwel voor eigen gebruik wordt gehouden. De regels hierin kunnen per gemeente afwijken.