Agrarisch taxateur

Jan Henk Berendsen is naast makelaar ook registertaxateur in landelijk & agrarisch onroerend goed. Dat betekent dat hij niet alleen een brede opleiding en praktijkervaring heeft, maar ook goed geïnformeerd is over transacties door de loop der jaren. U kunt zijn onafhankelijke expertise inzetten voor een bedrijfsovername of uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf.

Waarom een agrarische taxatie?

Een (agrarische) taxatie is noodzakelijk voor een financiering, of voor fiscale doelen zoals bedrijfsoverdracht, staking of wijziging van bestemming.

Bij fiscale doelen wordt er vaak gezamenlijk met de belastingdienst getaxeerd, een zogenaamde ‘minnelijke taxatie’.

Een goede taxatie is dus voor veel zaken van belang: financiering, aan- en verkoop en bij de overname van agrarische bedrijven en ‘losse’ grond. Ook voor het omzetten van een agrarisch bedrijf naar woon- of zorgboerderijen of voor het maken van een bedrijfsanalyse kunt u niet zonder een professionele taxatie.

Waaruit bestaat een agrarische taxatie?

Een agrarisch taxateur let op de volgende zaken:

  • de staat van onderhoud
  • de inhoud en de oppervlakte
  • de functionele indeling
  • de constructie, de gebruikte materialen en de kwaliteit ervan
  • de mate van isolatie en energiezuinigheid
  • verplichtingen en rechten, zoals recht van overpad, erfpacht en toeslagrechten
  • de ligging en de omgeving
  • de marktsituatie
  • de gebruiks(on)mogelijkheden op grond van overheidsvoorschriften
  • wet- en regelgeving die van toepassing is op uw agrarische bedrijfsvoering.

Jan Henk Berendsen is lid van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en volgt periodiek gerichte opleidingen.

Bij RobersVincent Makelaars volgen we de markt op de voet. En uiteraard zijn wij ook op de hoogte van actuele thema’s rondom het waarderen van agrarisch vastgoed.

Meer weten over wat een agrarisch taxateur voor u kan betekenen? Maak een afspraak.